Pagal raktažodį ‘eilės mylimam žmogui

Siaučia pūgos takais, Šoka vėtros vėl tango Ir lediniais žiedais Puošia šventinį langą. Lyg sudužę stiklai Ledas krenta varvekliais – Krištoliniai žiedai – Laimėj spindinčios akys.

Gimtadieny sulaukusi Tavęs Džiaugsmu visa švytėjau... Ir Tavo žemiška žvaigžde Spinduliavau bebūdama šalia. Tu mano šypseną pagavęs Tartum ryto mėnuo Į delnus mano bučinį įdėjęs Priartinai mane erdvės laike.

Skrendu lyg žuvėdra sapnais prie Tavęs: Ji bangą sparnu – aš Tave ranka Paliesti norėčiau. Kol naktys bemiegės sapnuoti neleis – Tavęs pasiilgsiu – Tavęs vien ilgėsiuos.   Nėra man ramybės juodojoj nakty – Ošimas vien...

Niekam netikėk, jeigu Tau sakys, kad sunku mylėt. Net, kai nėr vilties, laukti nenustok ir šventai tikėk. Tu turi žinot, kad nėra kliūties  būti mums abiems. Tiktai tas sulauks mylimo žmogaus, kas tikrai mylės.  

Tu manęs lig mirties nepaliki, Tu manęs niekada nepamiški, Tu manojoj širdyje gyvenki, Mano ilgesiui galvą nulenki.   Mano meilei Tu meile prisieki. Mano meilės neleisk niekam liesti. Ir tik mano laukimą branginki – Likimus tu...

Aš be Tavęs nuskrisiu baltu debesėliu, Išsisklaidysiu vėjy pienės pūkeliu, Vaivorykštės spalvom išblėsiu dangaus mėly, Išnyksiu, nes ilgesy gyventi negaliu.   Aš be tavęs ištirpsiu žemėj vandenėliu, Žole išdžiūsiu...

Patikėk, man reikia šito mažo glėbio meilės trupinių: kai tik akys glosto gerumu, kai tik lūpos tyli švelnumu, kai tik mažo glėbio prisilietimu neužmigs visą naktį dalele tave jaučiu.   Patikėk, man reikia mažo skausmo ir mažų...

Su Tavimi aš draugauti norėjau, Norėjau mylėti... Ir panorau pabūti maža paslaptim, Tavo stalčiuje Laišku atsargiai gulėti... Blėstant raidėms Pavirsti brangia netektim...  

Neišmatuoti ilgesio minutėm, Neišdainuoti meilės dainomis. Su Tavimi norėčiau amžiais būti Tamsiausiom naktimis, šviesiausiom dienomis.   Už šimto mylių jaučiu Tavo širdį, Toli dūžius Tavo širdies girdžiu. Kažin, ar...

Tąsyk gėrėm raudoną vyną Po kaštonais. Ir buvo smagu, Ir plasnodama leidos šviesa Ant rugsėjo jurginų, Ir ta diena buvo mūsų...  

Nebus daugiau tokios, kuri akis bučiuotų, Kuri mylėtų rankų prisiglaudimu, Kuri gyvenime Tau viską atiduotų Nereikalaudama už meilę jokių atlygų.   Ir tokio nebebus daugiau, kuris mylėtų, Kuris žavėtųsi žvilgsniu, kalba,...