Pagal raktažodį ‘eiės gimimo dienos proga

Mes ne tokie jauni, Kaip pirmąkart mylėjom. Ateina rudenys, Sugrįžta lapais vėjas. Girdžiu vien šlamesį Tavosios meilės žingsnių. Delnuos lyg paslaptį Tau bučinius paliksiu.