Pagal raktažodį ‘Draugystės sveikinimai

Myliu pareigingus, dėmesingus, mylinčius, atsakingus ir patikimus vyrus... Ir bendrai - myliu fantastiką

Už tai,kad išliktume draugais ne tik dėl mūsų pačių. Už tai,kad supykę atsiprašytume patys. Už tai,kad visada sugebėtume suprasti,o nesupratę-paklausti patys. Už tai,jog kad ir kaip stipriai eitume savais keliais,bet draugų nepaliktume...

Kaip dažnai mus vadina nevykėliais, Kaip dažnai mus vadina keistais. O mes bėgam keliais, bėgam kryžkelėm Ir vienas kitą vadinam draugais..

Pasaulis platus Paviršius - slidus Laikykis tvirtai Ir tau padės draugai...

Girdėk sava širdim kiekvieno skausmą - Jie tavąjį girdės ... Matyk sava širdim kiekvieno džiaugsmą - Jie tavąjį matys, Mylėk kitus, save užmiršus, Ir jie tave mylės … Tikėk kitais kaip savo žingsniais, Ir jie tavim tikės!

Mano artimas drauge, Tolimas drauge, Jeigu vienodą Troškimą turime – Buk su mumis Rytojaus dangus, Kaip Tavo ir mano Širdies gerumas.  

Tiktai nebūk tu išdidi (-us) Ir atsigręžk, kai draugas šaukia. Žinok, draugystė paprasta negrįš, Nors daugel jos sugrįžtant laukia.  

Prabėgs daug metų nejučia, Praslinks graži jaunystė Atmink mane nors vakare. Ir mudviejų draugystę

Be saulės nežydi gėlės, be meilės nėra laimės, be draugo nėra draugystės...

Ne tas laimingas, Kas turtingas. Ne tas laimingas, Kas gražus. O tas laimingas, Kas teisingas Ir tyliai moka Kęst skausmus.

Tu esi draugas, Nepaprastas draugas, Kuriuo aš galiu pasitikėti ir mylėti, Nepamiršiu tavęs, Nes Tu tikras mano draugas.

Kaip žvaigždės skirtinguose žvaigždynuose būkim lyg du drūgiai dideliame gėlių lauke..

Tą naktį neregėtą Lyg sapnas atėjai, Sugrįžęs vėl į širdį, Stipriai apkabinai.

Aš pabūsiu lietum, kai Tau širdį skaudės, kad galėčiau nuplaut dalį Tavo rimties. Aš ateisiu išryto, jei reikės - ir nakčia, kad galėtum mylėt, kad liktum šalia. Aš ateisiu. Tu lauk ir jei niekas nekvies, Tau atnešiu lietaus ir truputį...

Man nereikia nieko, Nereikia saulės nei dangaus, Nereikia man net pasaulio, Nereikia vėjo, medžių, paukščių čiulbėjimo, Net ir saulės man nereikia. Nes esi man tu saulė, Nes esi tu man vėjas, medžiai. Tu esi man visas pasaulis Ir man nieko...