Pagal raktažodį ‘Dievas

Tu patikėk, kad ryto spinduliuos Užpildo Tavo kūną kraujas, Kai Tu tari žodžius skaisčios maldos – Tavim tikėti nesiliauju. Tu patikėk, kad gimsta širdyje Naujais darbais Tavasis Kristus. Ir aš tikiu, kad rytmečio malda Neleis per dieną...

Tik tiems, kurie tiki – dvasios atgaiva. Tik tiems, kurie tiki – nuostabi malda. Tik tiems, kurie myli – Dievas širdyje. Su tais, kurie tylūs – Dievas eis šalia.  

- Bijok Dievo, - tesugebėjo išlementi mama. - Nusišikt man ant visų dievų. Aš pats esu dievas. Dievas savižudis. — [R.Gavelis "Septyni savižudybės būdai"]

Kodėl kai tu kalbiesi su Dievu, tai vadinama malda, o kai Dievas su tavimi - šizofrenija? — [Anonimas]

Dievas nenori individualaus pagyrimo: savarankiškai besimeldžiantys gali tapti eretikais. — [V.Karalius]

Ilgiausiai gyvena dievai, kurie moka persikvalifikuoti. — [V.Karalius]

Dievas neprisimena smulkmenų: jis nežino, kiek dantų sudėjęs krokodilui. — [V.Karalius]

Dievas davė mums protą problemoms spręsti. Mes juo dar tas problemas ir sukuriame.

Jei Dievas ką nors sukūrė geresnio, tai pasiliko sau. — [Pikaso]

Aš manau, kad Dievas, kurdamas žmogų, kažkur pervertino savo sugebėjimus. — [O.Vaildas]

Dievas nepajėgė mūsų sukurti tobulais; viskas, ką jis įstengė, tai padaryti mus aklais savo trūkumams. — [Anonimas]

Pasaulio pradžia būtų žymiai aiškesnė, jei dievas visų pirma būtų sukūręs operatorių. — [V.Karalius]

Kai dievas visuresantis, žmogus patylom daro plyšį. Juk turi kažkur būti ir žmogus! — [V.Karalius]

Kas nori dievui paploti per petį, tas negali priklausyti jokiai religijai. — [V.Karalius]

Aš visada laikausi žodžio, jeigu bendrauju su žmonėmis, ir ne visada - jeigu bendrauju su Dievu, nes Dievas sugeba atleisti. — [P. de Dorenas]