Pagal raktažodį ‘brangios akimirkos

Man gaila, kad negimiau kartu. Žinoki, vaikščiojau aš rudeniu. Man gaila, kad suradusi Tave Neišdygau pavasario žole. Man gaila, kad naktiniam ilgesy Slėpiausi savo meilės liūdesy... Nesupratau, kad viską prarandu, Netekdama brangių...

Tik vieną kartą toks pirmapradis rytas. Taip lengva, gaivu nebebus niekados. Visos durys ir širdys atidarytos. Tik neilgam. Ligi saulės laidos. Kodėl neįspėjot? Branginęs būčiau, visą tai, kas trunka taip neilgai.