Pagal raktažodį ‘birželis

Birželio pievų margumynas Po kojomis kilimą kloja, Klevai karpytaisiais lapeliais Tau, mylimas tėveli, moja. Juk žino jie, kad šiandien šventė, Brangiausiojo žmogaus diena. Tegul ilgai dar nenutyla Skambi, linksma tava daina.

Mielas tėveli, nuoširdžiai sveikinu Tave su švente – Tėvo diena. Tegul visos Tavo dienos būna panašios į šį vaiskų birželio sekmadienį: šiltos ir saulėtos, pasidabinusios margaspalviais žiedais ir šypsenomis,...

Per žalią pievą Į žalią birželį Žaliom rugių Palaukėm Išeisim su tėvu, Sūnai suaugę, Ir skambią dainą Užtrauksim. Lai aidi kloniai Ir klausos miškas Kaip mūsų sielos Siaučia. Laimingos širdys Drauge dainuoja...