Pagal raktažodį ‘bėgantys metai

Laikrodžio rodyklės nenumaldomai juda į priekį, tuoj tuoj sulauksime lemtingojo virsmo akimirkos... Bet kol dar liko šiek tiek laiko, siūlau visiems prisiminti gražiausias, prasmingiausias, brangiausias išeinančių metų akimirkas... Padėkokime...

Greičiau už vėją bėga metai Ir skuba laiko traukinys. Mus paslaptingi suks verpetai Ir juoksis laikas juokdarys. Keista ši laiko karuselė, Kur viskas užburtam rate. Likimas turi burtų strėlę – Paliks ji mums raukšles veide.

Atminimuos tirpsta laikas Lyg paveikslas ateities. Laiko žingsniai neišnyksta – Jie gyventi mus pakvies. Mūsų metai – tai lyg skrydis Į visatą, į erdves: Neša džiaugsmą ir palydi Laimės paukštis ateities.

Keičia veidus bėgantis laikas, Bet draugai išliks amžini. Karuselė lyg vaikiškas žaislas Užburtam atminimų kely. Lai mus neša bėgantys metai, Tegu laimė bus amžina, O likimo galingi verpetai Ištirpdys senąsias skriaudas.

Bėga metai pašėlusiais žingsniais – Vos suspėji su jais kartu eit, O akimirkos laikrodžio tiksi Ir taip viskas čia vyksta per greit. Rodos, vakar buvai labai jaunas – Nesuspėjo praeiti diena. Tegu metai skubėti jau liaunas – Nebespėja...

Prabėgs daug metų nejučia, Praslinks graži jaunystė Atmink mane nors vakare. Ir mudviejų draugystę

Bėga laikas tartum upė su ledais. Taip ir metai nuskubėjo, Leisk pasveikint su Naujais.

Kad tie metai nebėgtų taip greitai, Kad tos dienos viešėtų ilgai. Kad laiminga(s)  Tu būtum šiandieną. Gimimo dienos proga mes linkime Tau.