Pagal raktažodį ‘atnešti laimę

Lai neša Tau laimę šie metai, Lai sušvinta rytojus švelnus. Tau džiaugtis, gėrėtis pasauliu Kol gyvenimas Tavo gražus!