Pagal raktažodį ‘Antaninės

Už mūsų gerą draugą Antaną, Mes pakelkim tostą gerą. Būki sveikas ir laimingas, Gražus, linksmas ir turtingas ...papildomai(ilgesnė pabaiga)... Neužmiršk senų draugų, Ir išgerk su jais kartu.

Vos pamačius ponią Antaniną, Tuoj saldus pavydas ima: Šviesus plaukas, žvilgsnis tyras, Neatsispiria joks vyras.