Temos: Aistros. Elgesys, Citatos, Draugiški tostai, Mintys

Draugystės galia. Draugystės pamąstymai

Kartą našlaičių prieglaudoje gyveno mažas berniukas. Jis visuomet svajodavo pakilti į orą ir skristi kaip paukštis. Berniukas niekaip negalėjo suprasti, kodėl negali ir nepajėgia skristi… Zoologijos sode būdavo daug didesnių paukščių negu jis, kurie galėjo skristi.

– Kodėl negaliu aš? – jo vis neapleisdavo panašūs klausimai ir jis stebėdavosi. – Ar kas nors blogai su manimi?

Tame pačiame mieste, tik ne našlaičių prieglaudoje, gyveno ir kitas berniukas. Luošas. Jis visuomet svajodavo pakilti ir vaikščioti, bėgioti kaip kiti maži berniukai ir mergaitės.

– Kodėl negaliu būti kaip jie? – jis galvodavo.

Vieną dieną mažasis našlaitis, kuris norėjo skristi kaip paukštis, pabėgo iš našlaičių prieglaudos. Jis keliavo prie parko, kur pamatė mažą berniuką, kuris nevaikščiojo ir nebėgiojo kaip kiti vaikai, bet sėdėjo vienas smėlio dėžėje. Jis pribėgo prie berniuko ir paklausė, ar jis kada norėjo skristi kaip paukštis.

– Ne, – atsakė šis, – bet, aš manau, kad tai būtų kaip vaikščiojimas ar bėgiojimas.
– Tai… labai liūdna, – pasakė mažasis berniukas, norėjęs skristi. Jis nebežinojo ką pridurti ir tepaklausė berniuko, sėdinčio smėlio dėžėje. – Kaip manai, ar mes galėtume būti draugais?

– Žinoma, – sutiko mažasis.

Mažieji berniukai žaisdavo valandų valandas. Jie statė smėlio pilis ir mėgindavo išgauti kuo juokingesnius garsus lūpomis. Garsus, nuo kurių jie stipriai ir ilgai juokdavosi. Tuomet vargšelio berniuko tėtis ateidavo su vežimėliu pasiimti sūnaus. Berniukas, kuris norėjo skristi, kartą pribėgo prie to berniuko tėčio ir pašnibždėjo jam kažką į ausį.

– Tai būtų puiku, – atsakė jam vyras.

Tuomet berniukas pribėgo prie savo naujojo draugo ir pasakė:

– Tu esi mano vienintelis draugas… Žinai, aš norėčiau turėti tokią galią, kad galėčiau padėti tau pakilti ir eiti kaip kiti maži berniukai ir mergaitės. Bet aš negaliu. Tačiau yra šis tas, ką aš galiu padaryti dėl tavęs.

Mažasis našlaitis apsisuko aplink save ir liepė savo naujajam draugui įsikibti jam į nugarą. Jis pradėjo bėgti per žolę. Bėgo vis greičiau ir greičiau, saugodamas berniuką ant nugaros. Jis vis bėgo per parką greičiau ir stipriau. Bėgo vis stipriau, apkraudamas savo kojas sunkiu darbu. Netrukus per abiejų berniukų veidus prašvilpė vėjas. Mažojo berniuko tėtis pradėjo verkti, stebėdamas savo mažąjį vargšelį sūnų, plasnojantį rankomis aukščiau ir žemiau ore, vis šūkaujantį:

– Aš skrendu, tėti. Aš skrendu!

Roger Dean Kiser