Išmesk kalendorių, dienų neskaičiuok,
Prabėgusių metų lyg kraičio nekrauk,
Tegul lyg jaunystėj širdis uždainuos,
Nerims ir plasnos, ir stebuklo vėl lauks…