Kitoks gimtadienio sveikinimas

Jūs galite atiduoti jiems savo meilę, bet ne mintis, nes jie turi savąsias.
Jūs galit priglausti jų kūnus, bet ne jų sielas,
Nes jų sielos gyvena rytojaus namuose, kurių jūs net svajonėse negalit aplankyti.
Jei galit, siekit būti į juos panašūs, bet nesistenkit juos padaryti panašius į save.
Nes gyvenimas neina atgal ir negaišta vakarykščioj dienoj.
Jūs – lankai, iš kurių lyg gyvos strėlės paleisti jūsų vaikai.
Lankininkas mato taikinį kelyje į begalybę ir savo galia
Jis įtempia jus, idant Jo strėlės lėktų greitai ir toli.
Džiugiai leiskitės įtempiami lankininko rankos;
Nes, mylėdamas lekiančią strėlę, jis myli ir pasiliekantį lanką.

Jūsų vaikai nėra jūsų.
Jie – savęs išsiilgusio Gyvenimo sūnūs ir dukros.
Jie atėjo per jus, bet ne iš jūsų,
Ir nors jie su jumis, jie jums nepriklauso.

Tavo žvilgsnio spindulio,
Tavo žodžio versmės,
Tavo vardo vienintelio,
Mama, amžiams reikės…

Nuoširdžiai sveikiname Jus su Šv. Velykom!
Tegul kartu su pavasariu į Jūsų namus ateis ramybė, šiluma, džiaugsmas ir tikėjimas.

Šilčiausi sveikinimai ateinančių Šv. Velykų proga.

Tegul gyvenimas būna toks šviesus, kaip kiaušinio baltymas,
saulėtas – kaip kiaušinio trynys,
o sunkumai – trapūs, kaip kiaušinio lukštas.

Gražių ir stiprių margučių 🙂

Štai Velykos jau atėjo!
Pilnas kiemas sugužėjo
Giminių, draugų, savų,
Švęsti bus tikrai smagu!
Po kiaušinį paridensim,
Šampano taurę dar pakelsim

Mielieji,

Nuoširdžiai sveikinu visus, mažus ir didelius, jaunus ir senus sulaukus gražiausios pavasario šventės – Šventų Velykų!

Šis laikas žymi Kristaus Prisikėlimą, didįjį stebuklą ir kartu – gamtos ir kiekvieno žmogaus pabudimą.

Nuoširdžiai linkiu, kad Prisikėlimas būtų tikras ne tik tikintiesiems, bet ir kiekvienam žmogui, kiekvienai šeimai, kiekvienai bendruomenei.

Nuoširdžiai linkiu, kad šilumą skleistų ne tik pavasario saulė ir bundanti žemė. Tegul mūsų žodžiai, mūsų darbai ir bendravimas sušildo mus supančius žmones, nes tai – vienintelis kelias, vedantis ir į asmens, ir į bendruomenės laimę.

Tegul Prisikėlimo džiaugsmas kiekvienam mūsų suteikia Tikėjimo, Vilties ir Meilės.

Sveiki sulaukę Šventų Velykų!

Šauniosios, Moterys,

žydėkim, kerėkim, skleiskim gerą nuotaiką, šypsokimės,
būkim gražios, mylimos ir laimingos!
Lai visas mūsų sukurtas pasaulis žydi linksmomis spalvomis!
Su Mūsų švente Mielosios!

Žydėkite kaip rožės,
Kvepėkit kaip lelijos,
Spindėkite kaip žvaigždės,
Švieskite kaip saulė.
Mielos moterys,
Būkit visados laimingos!

Mielosios ir Vienintelės,
tegul pavasario saulė atneša šviesų džiaugsmą į Jūsų širdis ir namus. Nuoširdžiai linkiu ne tik Kovo 8-ąją, bet ir kiekvieną dieną jaustis tikromis pasaulio valdovėmis, nes moterų galia yra beribė ir bedugnė, nes tik Jūsų vienintelių dėka pasaulis žino, kas yra meilė, atjauta ir pasiaukojimas.

Gerbiamas Kliente,

Kiekvieni nauji metai atneša naujus tikslus, idėjas ir viltis.
Tebūnie ateinantys metai dosnūs Jums prasmingais darbais, turtingi sėkme ir laime.
Sveikiname Jus artėjančių Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga.

„pakeisti imones pavadinimas“ kolektyvas

Po eglute linkim Jums rasti
Pačių brangiausių dovanų:
Jėgų pradėtus darbus tęsti,
Stiprybės, polėkių, svajų,
Sveikatos taurę pilnutėlę,
Naujų minčių, skambių dainų,
Ir įkvėpimo kibirkštėlę,
Ir šypsenų – švelnių, šviesių…

Tie metai gražiausi gyvenime,
Kurie kupini ieškojimų nerimo ir atradimų džiaugsmo,
Turtingi prasmingais darbais ir reikšmingais pasiekimais.
Tebūna artėjančios šventės
Malonus stabtelėjimas kasdieninių darbų sūkury,
Ramaus susimąstymo akimirka.
Sėkmės ir įkvėpimo naujiems darbams,
Sveikatos ir santarvės Jums ir Jūsų artimiesiems!
Su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais metais!