Archyvas ‘Mokyklos sveikinimai

Išskrenda kaip dvylika juodvarnių jūsų mokslo metai, - Išskrenda, bet atveria jums naujo gyvenimo duris, - Jūs paliekat ne vieni - turit mokslo bagažą, jaunatvišką maksimalizmą ir svajones, - Tegul įkvėpimas neapleis jūsų ambicingų...

Tu patikėk, kad ryto spinduliuos Užpildo Tavo kūną kraujas, Kai Tu tari žodžius skaisčios maldos – Tavim tikėti nesiliauju. Tu patikėk, kad gimsta širdyje Naujais darbais Tavasis Kristus. Ir aš tikiu, kad rytmečio malda Neleis per dieną...

Būkit paukščiais svajonių, Neškit mėlyną viltį! Lai sparnai siekia saulę Ir liepsnoja ugnim. Kilkit siekiais į dangų, Į svajingą pasaulį! Lai svajonėmis skrenda Paslaptinga mintis.

Lekia Jūsų dienos taip, kaip mėnesienos, Kartais duš dar viltys tylumoj... Skauduliu išsprūs gal abejonių dienos – Šauksmo aimana jums uždainuos. Lai neleidžia klupti brolis ir seselė – Žmogiška svajonė – Jums visiems. O sparnai...

Kiekvieną vakarą einu Į pasakėlių mielą šalį Ir mažą širdį aš vedu, Paėmęs už baltos rankelės. Tavęs aš laukiu vakarais Prie pasakėlės baltų vartų – Į rūmus pasaka įleis Vaikelį mažą ir nekaltą.

Tu juk nepamirši vaikiškų išdaigų, Savo mokslo metų ir senų draugų, Kurie tartum mintys šiandien išsisklaido, Nors širdy ir daros neapsakomai sunku ...

Pasaulis platus Paviršius - slidus Laikykis tvirtai Ir tau padės draugai...

Mokytojau, mylėk mano vaiką lyg savo – Kai manęs nėra – atstok jam mamą. Mokytojau, globok mano vaiką lyg savo – Kai draugų nebus – atstok jam draugą. Mokytojau, saugok mano vaiką lyg savo – Kai tėvai kažkur – atstok jam...

Mes merginos mėgstam dūkti Tik nakčia, Mums vaikinai dar visai Nerūpi Ne! Mes merginos šėlstam, Dūkstam paslapčia, Mums vaikinai lieka dar Tiktai gale.. Mes merginos mėgstam būti Mylimos, Bet vaikinų trūksta Kaip niekada..

Jeigu nori dešimt gauti reikia mokslo paragauti Su berniukais nelakstyti o knygelę paskaityti!

Tu juk nepamirši vaikiškų išdaigų, Savo mokslo metų ir senų draugų, Kurie tartum mintys šiandien išsisklaido, Nors širdy ir daros neapsakomai sunku ...

Rytais neskambės jau Mokyklos skambutis Staiga nutruks mums ši gija. Paklydę mes kaip rudeniniai paukščiai. Kažin kur laimę rasim savo kelyje.

O klasėje atrodys taip, kaip buvę Senų suolų eilė, juoda lenta. Ir sakinys lyg užrašytas vakar Su ta pačia gramatine klaida.

Mes išeisim visi, tyliai duris užversim. Gal ištarsim "sudie" paskutinį, nebegrišim daugiau. Vėjas plaukus taršys. Jie užneš tuos takus, kur išmynėm. Ir skambutis skardus, mus nešauks kas dieną Mes išskrisim, kaip paukščiai, išmokė...

Nepamirški draugų Tu ir klasės Prisiminki mokyklos takus, Niekur nieko gražesnio nerasi Už mokyklinius savo metus.