Pagal raktažodį ‘draugiškas sveikinimas

Užgims pavasaris vasary, Baltam glėby šaltos žiemos, Kai šventą žodį man ištarus Lyg gulbė meilė atplasnos...

Mano meile, ilgiau netylėsiu: Nebenoriu, o gal negaliu... Švelniai tavąją ranką paliesiu Ir lyg priesaiką tarsiu: myliu!

Širdyje mano siaučia audra. Ji kentėti ilgiau nebegali: Jeigu myli - ateik pas mane, Jeigu ne - tai praeiki pro šalį...

Ak meile, meile, Lyg gėlė Tu ant gilios bedugnės kranto! Siekiu tavęs ir nežinau,- Pražūt ar mėgautis Bus lemta...

Snaigės šoka ir supas, Ir tirpsta ant lūpų. Jos svaigina ir gundo Lyg vynas... Tarsi meilės daina Mus sujungs ši diena, Mus globos ir užtars Valentinas...

Parūkyk... ir meski nuorūką pro langą, Vyriškai ištieski ąžuolo pečius. Perone štai jau bičiuliai laukia – Kviečia į gimtadienį Tave svečiu. Palinkės Tau daug geros sveikatos Ir aplaistys Tau krūtinę šampanu. Vėl skubėk važiuot,...